We zien het maar al te vaak in de media… een woning brand.
In het ergste geval slachtoffers of voor het leven verminkte gewonden.
Maar ook zonder letsel is er veel leed, vaak zijn dierbare herinneringen voorgoed verloren.

Er bestaan al sinds vele jaren middelen om bovenstaande te voorkomen, sprinklers. Waarom worden die dan niet altijd al toegepast? Sprinklers zijn ontwikkeld voor industrie, opslag, openbare gebouwen et cetera en ja, ook voor woningen. Echter de huidige sprinklers zijn werkzaam bij een hogere waterdruk en opbrengst dan aanwezig in een woning. Er worden namelijk altijd druk verhogende pompen toegepast . Om nu een woning te voorzien van zo een kostbare pompinstallatie is niet rendabel en maakt het dus ook niet aantrekkelijk om deze sprinklers toe te passen.

Men heeft al de rookmelder en de branddeuren ingevoerd voor nieuwe woningen. Maar blussen die? Helaas niet, de rookmelders worden niet onderhouden, de batterij is vaak leeg. De branddeur wordt open gelaten…

Er moest dus iets komen wat altijd paraat is, iets wat altijd functioneert, zonder onderhoud, zonder menselijke inbreng.

BAM Techniek heeft de handschoen opgepakt en met behulp van de TU-Delft, de Brandweer en VSH een waterleidingsprinkler ontwikkeld die goedkoop, eenvoudig te installeren en vooral betrouwbaar is.


Waterleidingsprinkler Video

 

Hoe werkt nu zo een sprinkler?

Iedere woning in Nederland is voorzien van een waterleiding netwerk. Het water komt de woning binnen bij de watermeter en wordt vervolgens verdeeld over de tappunten, de toiletten, de boiler of een ander warmwatertoestel en de wasautomaat. De waterleidingsprinklers worden in deze leidingen aan het plafond geïnstalleerd door de gehele woning volgens een aantal spelregels die u verder in deze brochure kunt vinden.
Bij een beginnende brand zal de glazen bulb bij 57C° kapot springen en zal het water beginnen te stromen uit de waterleidingsprinkler die is aangesproken. Binnen luttele seconden zal de beginnende brand worden gecontroleerd.
U krijgt dus de gelegenheid om de woning te verlaten terwijl de waterleidingsprinklers de brand controleren.

U kunt zich ook voorstellen dat er veel meer toepassingen zijn dan woningen, we kunnen denken aan caravans, musea, monumenten…..

Onze BAM Waterleidingsprinkler is getest in het gerenommeerde laboratorium van VdS.

 

Hieronder ziet u een schematische voorstelling van een waterleidinginstallatie met de BAM Waterleidingsprinklers in een standaard woning.

 

Het is goed om nu eens stil te staan bij de spelregels, want ook de waterleidingsprinkler moet geïnstalleerd worden volgen de voorschriften die voor deze sprinkler zijn opgesteld.

Tijdens de testen en beproevingen in de laboratoria zijn deze parameters vastgesteld om de goede werking te kunnen waarborgen.

Een waterleidingsprinkler moet altijd direct na de watermeter zijn aangesloten, er mogen geen afsluiters of stopkranen in het systeem worden opgenomen.

Al het leidingwerk tot aan de laatste sprinkler moet minimaal 20 mm inwendig zijn en altijd van koper zijn vervaardigd. Indien de leidingen in de beton kunnen worden gestort moeten deze buizen daarvoor geschikt zijn. Er mogen nimmer zogenaamde “dode” einden in het systeem zijn.

De volgende buissystemen zijn zeer geschikt en goedgekeurd door de VdS en KIWA voor deze toepassing:
Xpress koper van VSH voor het standaard “zichtwerk” en de Xpress ML van VSH voor het leidingwerk welke wordt ingestort in de beton. Volg voor de installatie altijd de installatiehandleiding van genoemde buizen en fittingen.

Voor de beugeling van de buizen dient u altijd metalen beugels toe te passen en deze moeten alleen met metalen ankers worden bevestigd in steen of beton. Bij andere materialen als hout of gips ook immer volledig metalen bevestigingen toe passen.

Het gebruik van plastic pluggen  is niet toegestaan.
De waterleidingsprinklers mogen niet worden geschilderd of worden gebruikt om andere zaken aan te bevestigen. De goede werking kan door onjuist gebruik ernstig worden beïnvloed.

 U kiest de kleur van de BAM Waterleidingsprinkler

Het maximale te beveiliging oppervlakte van een waterleidingsprinkler is 6,25 vierkante meter, maar ook de afstanden in het overzicht moeten gerespecteerd worden.

Hieronder ziet u in een eenvoudig overzicht de maatvoering van de waterleidingsprinklers.

Een voorbeeld woonkamer:
De woonkamer is 7000 x 5000 mm = 35 vierkante meter. Wanneer we dit delen door 6,25, hebben we 6 waterleiding sprinklers nodig. We ronden altijd af naar boven.

De waterleidingsprinklers die dan vanuit de lange muur 1,250 meter wordt geplaats en onderling een afstand hebben van 2500 mm.

Vanaf de korte muur komen de waterleidingsprinklers dan 1170 mm en onderling 2330 mm.
Nu zijn de waterleidingsprinklers optimaal en juist verdeeld over de ruimte.

Gallery