Portfolio

Zintegrowany System Piany Sprężonej

ZASILANIE W WODE?
ICAF może wyeliminować lub zredukować wielkosć zbiornik├│w na wode? i pomp poz?arowych

OODPROWADZENIE I ZEBRANIE CIECZY
ICAF może wyeliminować lub zredukować wielkosć┬┤ instalacji do odprowadzenia i zbierania cieczy, m.in. pojemniki na rozlana? ciecz i separatory oleju

KOSZTY UTYLIZACJI
Znaczne zmniejszenie ilości środka pianotwórczego i wody dla ICAF redukuje koszty związane z oczyszczeniem i utylizacją piany w trakcie próbnego podawania lub po pożarze.

 

Zintegrowany System Piany Sprężonej Wideo

 

 

ZNACZNA REDUKCJA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ I ŚRODEK
PIANOTWÓRCZY

ICAF zużywa cztery razy mniej wody i do sześciu razy mniej środka pianotwórczego w porównaniu z systemami wodno-pianowymi.

Typy cieczy palnych
i łatwopalnych
Gęstość minimalna
(L/min-m2)
TAR-225C
Gęstość minimalna
(L/min-m2)
FPO
PIANOWA NA BAZIE WODY CAF PIANOWA NA
BAZIE WODY
CAF
Węglowodory 6.52 przy 3% 1.63 przy 2% 4.07 przy 3% 1.02 przy 3%
Rozpuszczalniki polarne: Alkohol 9.78 przy 3% 2.44 przy 6% 6.11 przy 3% 2.44 przy 6%
Keton 10.59 przy 3% 2.44 przy 6% 6.11 przy 3% 2.44 przy 6%

 

 

Wydajność systemu

Piana sprężona (CAF) jest wytwarzana przez połączenie w odpowiednich proporcjach sprężonego powietrza, wody i środka pianotwórczego - w rezultacie powstaje jednolity roztwór piany podobny do pianki do golenia. Piana CAF jest podawana z dużą szybkością przez stałą instalację przewodów rurowych i rozprowadzana nad obszarem zagrożonym z wykorzystaniem atestowanych dysz pianowych. System piany sprężonej ICAF posiada certyfikat FM jako system gaśniczy do lokalnego zastosowania dla pożarów klasy B zbiorników paliwowych otwartych, pożarów cieczy rozlanych i pożarów z kaskadowym rozprzestrzenianiem się. Testy pożarowe w pełnej skali wykazały wyjątkowo wydajny mechanizm ICAF gaszenia cieczy palnych i łatwopalnych, zarówno mieszających się jak i niemieszających się. Unikalne własności fizyczne i tekstura piany CAF umożliwiają tworzenie się stabilnej i jed- nolitej warstwy piany przykrywającej powierzchnię cieczy. Solidna warstwa piany tworzona w trakcie uwalniania z systemu działa na powierzchni paliwa tworząc skuteczne uszczelnienie par fizycznie separując paliwo i palące się pary. Ponieważ piana CAF tworzy się poprzez napowietrzanie w komorze mieszania, cechuje się wyższymi liczbami spienienia i dłuższymi czasami wycieku roztworu z piany w porównaniu z konwencjona- lnymi systemami pian ciężkich. Przekłada się to na lepsze parametry gaszenia i większą odporność na powtórne zapalenie.

SIRON FOAM ICAF Performance of the Systems

 

WYŻSZA SKUTECZNOŚĆ SYSTEMU

Testy pożarowe w pełnej skali wykazały bardzo wydajny mechanizm ICAF gaszenia pożarów klasy B. Unikalne własności fizyczne piany ICAF i liczba spienienia 10:1 wraz z długimi czasami na wyciek cieczy spod piany to wyższa skuteczność gaszenia i większa odporność na ponowne zapalenie. Ponadto zdolność piany do przywiera- nia do pionowych powierzchni lokuje ICAF na liście środków w przypadku pożarów z rozprzestrzenianiem kaskadowym. Osiągi systemu mogą być decydującym czynnikiem w krytycznych zastosowaniach, gdzie pożądane jest, aby parametry systemu przewyższały minimalne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i standardów.

 

 

Zbiornik wody w poziomie
siron icaf zbiornik wody w poziomie

 

LEPSZA WIDOCZNOŚĆ W ZAGROŻENIU

W porównaniu z systemami na bazie wody, unikalne własności fizyczne pian CAF znacząco redukują tworzenie się pary wodnej poprawiając w ten sposób widoczność w trakcie i po pożarze. Warstwa piany CAF pokrywa powierzchnię paliwa i dlatego nie pogarsza widoczności w porównaniu z systemami lekkiej piany całkowitego wypełnienia.

 

 

Transformatory Testy Wideo

 

For more information about Compressed Air Foam visit at www.compressedairfoam.eu.