Portfolio

Compressed air foam

Water toevoer
ICAF kan de afmeting van watertoevoertanks & brandbluspompen elimineren of verminderen

Afvoer & Insluiting
ICAF kan de afmeting van afvoer- en insluitingssystemen waaronder spill tanks en olie-afscheiders elimineren of verminderen

Verwijderingskosten
De aanzienlijke afname in de hoeveelheid schuim en water die nodig zijn voor ICAF, vermindert de kosten die verbonden zijn aan het reinigen en verwijderen van het schuim tijdens uitstroomtesten of na een brand.

 

Compressed Air Foam Video

 

 

Aanzienlijke vermindering in eisen op gebied van schuim en water

ICAF gebruikt vier keer minder water en tot zes keer minder schuimconcentraat in vergelijking met schuim-watersystemen.

Ontvlambare &
Brandbare
Vloeistof type
Minimumdichtheid (L/min-m2)
TAR-225C
Minimumdichtheid (L/min-m2)
FPO
SCHUIM-WATER CAF SCHUIM-WATER CAF
Koolwaterstoffen 6,52 bij 3% 1,63 bij 2% 4,07 bij 3% 1,02 bij 3%
Polaire oplosmiddelen: Alcohol 9,78 bij 3% 2,44 bij 6% 6,11 bij 3% 2,44 bij 6%
Keton 10,59 bij 3% 2,44 bij 6% 6,11 bij 3% 2,44 bij 6%

 

 

Performance of the System

Door de combinatie van perslucht, water en schuimconcentraat in de juiste proporties wordt compressed air foam (CAF) geproduceerd, een homogene schuimoplossing die lijkt op scheerschuim. Het CAF-mengsel wordt met een impuls via een vast leidingsysteem aangevoerd en via goedgekeurde uitstroom-apparatuur over het gevaar verspreid. Het ICAF compressed air foam-systeem is FM-goedgekeurd als blussysteem voor plaatselijke toepassing in geval van klasse B plasbranden, lekbranden en cascade-branden. Full-scale brandtests hebben aangetoond dat ICAF een extreem effectief blusmechanisme is voor - mengbare en niet-mengbare - ontvlambare en brandbare vloeistoffen. Dankzij de unieke fysische eigenschappen en textuur, vormt het CAF-mengsel een stabiele en uniforme schuimdeken bovenop het vloeistofoppervlak. Tijdens de uitstroom ontwikkelt zich boven op het brandstofoppervlak een effectieve schuimdeken. Dit creƫert een doeltreffende dampafdichting en vormt een fysieke scheiding tussen de brandstof en de verbrandingsdampen. Het CAF-mengsel wordt geproduceerd door middel van beluchting in een mengkamer en niet door schudden aan de sproeimond. Het biedt zo een hogere expansieratio en langere afvoertijd dan conventionele schuimsystemen met een lage expansie. Dit vertaalt zich direct in betere prestaties wat betreft blussen en terugbranden (burn-back).

SIRON FOAM ICAF Performance of the Systems

 

Verbeterde systeemprestaties

Full-scale brandtests hebben aangetoond dat ICAF een extreem effectief blusmechanisme is voor klasse B-branden. De unieke fysische eigenschappen van ICAF-schuim met een expansieverhouding van 10:1 in combinatie met een lange afvoertijden, bieden verbeterde prestaties wat betreft blussen en terugbranden. Daarnaast is ICAF, dankzij het vermogen om zich aan verticale oppervlakken te hechten, listed voor cascade-branden. De prestaties van het systeem kunnen een beslissende factor vormen in kritieke toepassingen waarbij het wenselijk is dat de systeemprestaties de minimumeisen die zijn opgesteld in de openbare richtlijnen
of normen overschrijden.

 

 

Watertank horizontaal
Siron icaf water tank Horizontaal

 

Beter zicht op het gevaar

In vergelijking met op water gebaseerde systemen, wordt door de unieke fysische eigenschappen van het CAF-mengsel aanzienlijk minder stoom geproduceerd. Dit verbetert het zicht tijdens en na een brand. Het CAF-mengsel dekt het brandstofoppervlak af en veroorzaakt zo geen visuele beperking, iets dat vaak wordt geassocieerd met total flooding schuimsystemen met een hoge expansie.

 

 

Transformers Test Video

 

Voor meer informatie over Compressed Air Foam ga naar www.compressedairfoam.eu.